Vítejte na oficiálních stránkách

Malíř a grafik Václav Smejkal z Lanškrouna.
Poslední aktualizace stránek 21.6.2024Oblasti tvorby

Olejomalba
Olejomalba
Perokresba
Perokresba
Pastel
Pastel
Abstrakce
Abstrakce
Člověk
Člověk
Ex-libris
Ex-libris
Grafika
Grafika
Ilustrace
Ilustrace


Autobiografie

Václav Smejkal
Narozen 1953 v Lanškrouně. Vystudoval ČVUT, malovat a kreslit se učil u soukromých učitelů v Praze. Na veřejnosti vystupuje pod pseudonymem JMB. Výtvarné činnosti se věnuje více jak 30 let, ale dlouhá léta veřejně nevystavoval. Člen „Sdružení výtvarníků ČR“ v Praze v letech 1990-1996. Je jedním ze zakládajících členů Výtvarné skupiny při Obci spisovatelů ČR východočeského centra Pardubicích. Je členem výtvarné skupiny „Šestnáct plus mínus“.

Především je znám ve východních Čechách na Moravě, kde nejčastěji vystavuje a prezentuje své práce. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách po celé republice, ale také v Německu, Polsku, Švýcarsku, Velké Británii i v USA a Austrálii. Mezi jeho vzory patří Turner, Ingres, Rembrandt, Dürer, z našich mistrů pak Švabinský, Mánes, Schikaneder a Liesler.

Často využívá techniky starých mistrů, ale nevyhýbá se ani moderním postupům a kombinovaným technikám. Typická jsou pro něj velká olejová plátna snového až surrealistického rázu. Perokresba čínskou tuší na ručním papíře je jednou z dalších dominantních částí jeho tvorby. Logicky pak navazuje na grafické techniky, zpravidla lept a jiné hlubotiskové postupy.

V cyklu „Pohledy do historie“ připomíná současníkům zapomenuté mistry grafiky. Vytváří též drobné grafické listy a zúčastňuje se výstav ex-libris. V poslední době se též zabývá ilustracemi knih.Self introduction

Václav Smejkal
Born in 1953 in Lanškroun. He finished his degree at CVUT Prague (technical university) and he was taught the painting and drawing by private painters in Prague. The public knows him by a pseudonym JMB. He has been making art for over 30 years, but he has not come up public until recently. JMB was a member of “Sdružení výtvarníku ČR” (Group of artists of the ČR) in Prague in 1990-96. He is a founder member of an artwork group by a group of writers of an eastern-part centre of the CR in Pardubice. JMB is also a member of an art group “Šestnáct plus mínus” (Sixteen plus minus).

He is well known in the eastern part of the Czech Republic, where he performs his exhibitions on a regular basis. You may also be able to find some of his paintings and graphics in various private collections in the Czech Republic, Germany, Austria, Switzerland, Great Britain and USA. His favourite painters are Turner, Ingres, Rembrandt, Dürer; from domestic artists Švabinský, Mánes, Schikaneder and Liesler.

He is very keen on the old masters' techniques and yet opened to the new ways, experiments and combined techniques. Large oil-painted canvases of a dream or surrealistic nature are typical of him. One of the most significant parts of his work is pen drawing on sheets of hand-made paper and graphic techniques such as etching or gravure printing.

In one of his series called 'Pohledy do historie' (Sights into the history) he reminds us of the old forgotten masters of graphics. He also takes part in ex-libris exhibitions. Nowadays, he found a new unexplored field of book illustrations.Die Autobiografie

Václav Smejkal
Er ist im Jahre 1953 in Landskron geboren, studierte in Prag auf der Technischen Hochschule CVUT. Malen und Zeichnen hat er bei Privatlehrern in Prag gelernt. Bildender Kunsttätigkeit vidmet er sich mehr als 30 Jahre, aber lange Jahre hat er nichts ausgestellt. Er war ein Mitglied der 'Vereinigung bildender Kûnstler in der CR' in Prag in Jahren 1990-1996. Er ist auch ein Mitglied bildender Kûnstlergruppe bei Schriftstellern in Bõhmen im osttschechischen Centrum in Pardubic.

Bekannt ist er hauptsächtlich in Ostbõhmen, dort hat er am õftesten seine Ausstellungen und präsentiert seine Arbeiten. Seine Werke sind auch in der ganzen Republik in civilen Sammlungen, aber auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, England auch in USA. Zu seinen Vorbilden gehõren: Turner, Intres, Rembrandt, Dûrer, aus tschechischen Meistern: Schwabinsky, Manes, Schikaneder und Liesler.

Oft nûtzte er die technische Arbeit der alten Meistern aus, aber er weicht auch nicht aus modernen Processen und kombinierten Techniken. Typisch sind fûr ihn grosse Ölleinwänder -Bilder mit träumischen bis surealistischen Charakter. Federzeichnungen auf Handpapier ist auch ein dominanter Teil seiner Schaffung. Logisch bindet er an grafische Techniken in der Regel auf Radierung und andere Tiefdruck Verfahren.

Im Cyklus 'Rûckblicke in die Historie' will er die Gleichzeitigen an vergessene Meister der Grafik erinnern. Er schafft auch kleine grafische Blätter und beteilt sich an Ausstellungen Ex- libris. In der letzten Zeit illustriert er auch Bûcher.