Ukázka z Galerie perokresby
Kresba perem a tuší na ruční/grafický papír.