Ukázka z Galerie ex-libris
Malé grafické listy dle pravidel pro exlibris, metodou tisku.